OptiCom, SIA

Uznemums OptiCom ir dibinats 1994.gada un tagad ir viens no vadosajiem IT integratoriem un risinajumu izplatitajiem Latvijas tirgu.
OptiCom specialisti ir vieni no Latvijas vadosajiem ekspertiem pateicoties pastavigam apmacibam un sertificesanai (MCSE, HP ASE & AIS un citas) un spej nodrosinat profesionalus risinajumus plasam pieteikumu un problemu klastam.
Kops dibinasanas OptiCom demonstre stabilu izaugsmi un kopejais apgrozijums 2014.gada sasniedza EUR 8,8 miljonus, kas parsniedz pirmskrizes 2008.gada rekordu apgrozijumu EUR 8 miljonu apmera.
OptiCom orientejas uz lieliem uznemumiem ar augstam IT prasibam un OptiCom klienti parsvara ir:
Bankas un finansu iestades;
Apdrosinasanas kompanijas;
Valsts un izglitibas iestades;
Telekomunikaciju kompanijas;
Razosanas uznemumi.
Uzņēmuma reitings:
Tālruņi:
(+371) 67 331878
Mājas lapa: www.opticom.lv/lv
Darbības sfēra:
Pakalpojumi: Cits
Pievienot atsauksmi par OptiCom, SIA
Darbinieku atsauksmes par darba devēju OptiCom, SIA (1)
Bijušo darbinieku grupa (Bijušais darbinieks)
Pilsēta: Рига
12:14 17.05.2024
Darba plusi
Daudz sola
Darba mīnusi
Alga: oficiālā alga
Atbilstība tirgum: tirgus
Kopējais iespaids: nav iesaku
Kolektīvs:
Vadība:
Darba apstākļi:
Sociālās garantijas:
Karjeras izaugsme:
Citi reģioni